کیت ANEUFAST QF-PCR

Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook

خصوصیات کیتAneufast

  • شناخته شده ترین کیت­برای بررسی اختلالات شایع کروموزومیموجوددر دنیا
  • تنها کیت دارای CE/IVD و ثبت شده در وزارت بهداشت ایران.
  • بررسی اختلالات کروموزومی با 8 مارک برای هر جایگاه کروموزومی شامل
    • جمعا 21 مارکر در مستر اصلی (S1+S2)
    • سه مارکر جدید برای هر جایگاه به منظور بررسی بیشتر کروموزوم­های 21، 18 ، 13 و جنسی (XY ) در قالب مستر میکس های جداگانه
  • سازگار با تمام مدل های دستگاههای سکوئنسرABI
  • کیت های جدید ارائه شده با پروتکل جدیدو امکان انجام تست دو برابری باعث کاهش هزینه تمام شده به ازای هر تست گردیده است.

شرکت سهامی رویا زیست ژن تنها نماینده فروش انحصاری کیت­های شرکت  GENOMED و MED-DIAG  در ایران آماده پاسخگویی تلفنی به تمام نکات فنی و یا اطلاعات تکنیکی کیت ها می باشد.

پروتکل اجرایی کیت

مواد موجود در کیت

5 µL Primer Set
3 µL
Aneufast PCR Mix
DNA
30-50 ng
H2O
up to 15 µL
15 µL
Final PCR volume

روش کار

ابتدا مسترهای S1 و S2 خوب میکس می­کنیم. 5 ماکرولیتر از میکس S1 و S2 را با 3 ماکرولیتر از PCR Mixاضافه کرده و به خوبی مخلوط ( پایپتینگ) میکنیم. در نهایت DNA را برا ساس غلظت حاصل به میزان 20 تا 100 نانوگرم اضافه کرده و با آب به حجم نهایی 15 ماکرولیتر می­رسانیم. با پروتکل دمایی زیر PCR انجام می شود.

در نهایت محصول PCR برای فرگمنت ارسال می­شود و فایل فرگمنت دریافتی توسط نرم افزار GeneMarker یا GeneMapper آنالیز می­شود. برای اطلاعات بیشتر با بخش فنی شرکت تماس بگیرید.

Related Product

Share this Product

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin